Vi på VA Installationer i norr AB är en Certifierad firma för att installera och leverera kompletta avloppslösningar för alla sorters hushåll som samfälligheter och kommuner.

Vi är ej märkesbundna vi använder oss av det bästa som finns på marknaden, så att du får den bästa lösningen och kvalité. Alla fastigheter har olika krav om vad som är bästa lösningen och vad som krävs för ett bra avloppsystem.

Efter kontakt med oss så sker följande.
  1. Platsbesök för att ta reda på vilken anläggning som passar bäst för fastigheten.
  2. Vi skickar en Offert
  3. Vi sköter all handläggning med kommunen när ni godkänt offerten
  4. Vi sköter all efter dokumentation som eran anläggning kräver.
  5. Vi TIllämpar Rotavdrag.
När det gäller reningsverk monterar vi främst BioCleaner efterom deras anläggningar passar våra förhållanden i norr bäst.

 

I Sverige ställer vi krav på reduktion av BOD fosfor samt kväve.
Som fastighetsägare är du ansvarig för att installera minireningsverk som kan visa upp intyg på en EN12566-3-certifiering.
På detta intyg skall du kunna utläsa hur väl produkten reducerar BOD, fosfor samt kväve.

Du som fastighetsägare skall efterfråga  ”prestandadeklaration” se vår prestandadeklaration [här]
http://www.mrv.nu finns samtliga reningsverk som är godkända för svenska krav.
 

Problem med ditt dricksvatten?
Vi kan leverera 4evergrens vattenfilter som tar bort både virus och bakterier och olika metaller som kan finnas i Partikulärt vatten, för mer information gå till vår sida 4evergreens vattenfilter.