BIoBädd

Enskilt avlopp med IN-DRÄN - Ekologisk avloppsrening

Vi erbjuder kompletta lösningar inom avloppsrening från ett hushåll upp till kommunal skala, i vårt utbud hittar du pumpbrunnar och vår fabriksbyggda markbädd som är en slamavskiljare utan servicebehov och mycket mer.

Markbädd
Efter slamavskiljning leds vattnet till biologisk markbaserad rening som helt eller delvis mynnar ut genom utloppsrör hela anläggningen platsbyggs, denna anläggning tillämpas i Sverige oftast med biomoduler.

Hälsoskydd Inget tydligt mätbart mål är uppsatt från myndighetshåll

– Hög skyddsnivå: Ofta kräver kommuner bra badvattenkvalitet.

– Normal skyddsnivå: Utsläpp från anläggningen får ej medföra väsentligt ökad smitta eller andra olägenheter.

Kontakta oss för mer information