Reningsverk Bio CleanerVA istallationer i norr AB  använder Evergreen Solutions reningsverk för alla tänkbara applikationer som industrier, campingar, hotell, samfälligheter och kommuner. Vi har även möjlighet att uppgradera befintliga anläggningar i både kapacitet och prestanda.

Evergreen Solutions reningsverk är byggda för att leva upp till dagens och framtidens reningskrav. Driftsäkerheten står som alltid i fokus tillsammans med kostnadseffektivitet och funktionalitet.

Vi installerar prefabricerade reningsverk i stora som små storlekar större reningsverk byggs direkt på plats.

Med vår tekniska kompetens kan vi skräddarsy den lösning som passar fastigheten bäst.

Vi installerar helhetslösningar i form av hela pumpsystem s.k. LTA-system och pumpstationer med gemensamhetsanläggningar.


Kontakta oss för mer information


 

BioCleaner 1-3 hushåll

En mycket enkel och robust konstruktion, inga rörliga delar eller mekaniska pumpar nere i tanken som behöver underhåll.
Dessutom förekommer det ingen el eller elinstallationer i den fuktiga miljön.
Alla funktioner nere i själva reningsverket drivs av endast luft.
BioCleaner är CE-märkt enligt EN-12566-3 och EU:s nya direktiv för små avloppsanläggningar, med en välbeprövad teknik som funnits i över 25 år.

Låg driftskostnad förbrukar endast ca 1kWh/dygn för två hushåll endast ca 1,5 kWh/dygn fullständig rening enligt de tuffaste kraven vi redovisar reningsresultat från oberoende EU-certifiering, enligt EN 12566-3.

Reningsprocessen i BioCleaner bildar inga rötgaser och avger därför ingen motbjudande lukt, minska dina kostnader och använd en slamavvattnare för att ta hand om slamtömningen själv.

BioCleaner används istället för trekammarbrunn och markbädd/infiltration när det renade vattnet lämnar minireningsverket BioCleaner är det färdigbehandlat.

Vi är mycket nogranna med att välja utsläppspunkt öppna diken, åkerdräneringar eller dammar. Alla vattendrag är normala utsläppspunkter av det renade vattnet från ett minireningsverk av fabrikatet BioCleaner.

Om utsläppspunkten ligger för nära en badplats eller grannens vattentäkt så kompletteras BioCleaner med så kallad efterpolering. Efterpoleringen innebär en hyginisering av det utgående vattnet, då utförs en behandling mot utsläpp av bakterier sker innan vattnet leds ut i t.ex ett dike.Denna efterpolering kan ske på olika sätt, med Bio CLeaner kan man använda en UV-brunn, efter UV-brunnen leds vattnet normalt ut i närmsta dike.

 

Ibland om man har väldigt högt grundvatten så behöver vi installera en BioCleaner i betong.

Parameter BOD P-tot N-tot
Krav i Sverige 90% 90% 50%
Prestanda Bio Cleaner 98% 96% 63%