Dricksvattenrening

Dricksvattenrening

VA Installationer i Norr AB levererar  4 evergreens vattenfilter en helt ny teknisk lösning för ert dricksvatten, det är ett patronfilter som renar vattnet ner till 0,02 mikron.

Det är elektropositivt laddat och tar därmed bort både bakterier, virus , järn ,mangan och andra metaller som finns i Partikulärt vatten.

Ladda ner Brochyr

Kontakta oss för mer information